Играчки и облекло оглавяват списъка на ЕК за опасните продукти, открити през 2015 г.

alt

Европейската комисия публикува нови данни, според които през 2015 г. в ЕС са изпратени сигнали за над 2000 опасни продукта. Едно от основните предизвикателства е растящият дял на закупените по интернет продукти от държави извън ЕС. Комисията, държавите от ЕС и предприятията си сътрудничат, за да се гарантира, че тези опасни потребителски стоки се изтеглят от европейския пазар.

„Системата за бърз обмен на информация спомогна за координиране на бързи реакции от страна на органите за защита на потребителите за отстраняване на опасни продукти в Европа. Изправени сме пред две предизвикателства: онлайн покупки, при които продуктите достигат по пощата директно до потребителя, и силното присъствие на китайски продукти, за които се сигнализира чрез системата за бърз обмен на информация. През юни ще посетя Китай, за да задълбочим сътрудничеството си с китайските органи за безопасност на продуктите“, заяви Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

През 2015 г. в системата са били регистрирани 2072 сигнала и 2745 последващи действия. Когато държава от ЕС публикува сигнал в системата, останалите държави могат да открият продукта на своя пазар и да реагират на тази първоначална нотификация.

Над 65% от европейците пазаруват онлайн, като броят им е нараснал с 27% между 2006 г. и 2015 г. Онлайн покупките са ново предизвикателство, защото по този начин продукти от страни извън ЕС, които може да не са били подложени на проверка за безопасност, достигат по пощата директно до потребителите.

Комисията работи по подобряването на системата за бърз обмен на информация, за да бъде включен този аспект. Вече сме свидетели на успешно сътрудничество между граничните служители и платформите за продажби онлайн. Ще продължим да отделяме специално внимание на онлайн продажбите като част от международната програма на Комисията за безопасност на продуктите.

Кои продукти крият рискове?

През 2015 г. играчките (27%) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (17%) са били двете основни категории продукти, наложили предприемане на коригиращи мерки. За тях са получени най-много сигнали и през предходната година. Що се отнася до рисковете, през 2015 г. най-често е сигнализирано (25% от общия брой нотификации) за химически риск, следван от риска от нараняване (22%), който бе начело на списъка в предходния доклад.

Най-често срещаните химични рискове, за които е сигнализирано през 2015 г., са свързани с продукти като модни бижута, съдържащи вредни тежки метали, като олово и никел, и с играчки, съдържащи фталати (пластификатори за пластмаса, които могат да предизвикат репродуктивни проблеми).

Откъде идват опасните продукти?

62% от опасните продукти идват от Китай, с което тази страна на произход остава на първо място в системата за обмен на информация. Китай е страната, от която ЕС внася най-много стоки. Сътрудничеството с китайските власти продължава да е приоритет за ЕС и се провежда по-конкретно в рамките на механизма за Китай в системата за бърз обмен на информация: всеки сигнал за продукт с произход Китай се изпраща на китайската администрация, за да може тя да разгледа въпроса директно с производителя или износителя, ако те са проследими.

Към днешна дата, Китай е проследил 11 540 сигнала и е предприел коригиращи мерки в 3748 от случаите. В много случаи, проследяването на източника на продукта все още е трудно. Комисар Йоурова ще посети Китай през юни, за да обсъди безопасността на продуктите със своите китайски колеги.

Контекст: От 2003 г. насам чрез системата за бърз обмен на информация се гарантира, че всички държави членки и Европейската комисия знаят за опасните нехранителни продукти, иззети и/или изтеглени от пазара където и да е в Европа. Това позволява да се предприемат подходящи последващи действия (забрана/прекратяване на продажбите, изтегляне, изземване или отказ за внос от митническите органи) навсякъде в ЕС. Към момента в системата участват тридесет и една страни (страните от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Системата за бърз обмен на информация функционира благодарение на постоянното ежедневно сътрудничество между държавите от ЕС.

Източник: Европейска комисия