Общинският съвет прие промени в транспортната схема на град Бургас и утвърди нова тарифна политика

altНа вчерашната общинска сесия с 37 гласа „за”, 0 „против” и 9 „въздържали се” беше прието предложението, внесено от заместник-кмета по финанси Красимир Стойчев, за промяна на транспортната схема на гр. Бургас. Гласуваната промяна е свързана с въвеждането на система от Бързи автобусни линии и захранващи такива,

 

обхващащи територията на града и отдалечените квартали. В предложеният вариант са отразени голяма част от исканията на гражданите, споделени на публичните обсъждания. Те са свързани както с промени в маршрута, така и с часове на движение на превозните средства от градския транспорт.

Проектът включва въвеждането на една Бърза автобусна линия с две разклонения, която ще замени поне 5 от съществуващите линии, 2 тролейбусни линии, 3 основни градски линии (№11, 12, 13), 2 допълнителни (вътрешноквартални №4, 9) и 6 линии, обслужващи отдалечените квартали на града (кв. Банево и кв. Ветрен, кв. Сарафово, кв. Долно Езерово и Лозово, кв. Горно Езерово, кв. Крайморие и кварталите Рудник и Черно море).

Бързият автобус (проект BRT) ще обслужва две разклонения в северната част на Бургас,  за жилищните комплекси „Изгрев” и „Славейков”. На кръговото движение до хотел «Мираж», двете разклонения се събират и продължават по ул.„Стефан Стамболов» до бул. „Сан Стефано”. След това автобусите ще продължават по ул. «Христо Ботев», ул. «Цар Петър», бул. «Иван Вазов», улиците «Индустриална» и «Спортна» до бул. «Тодор Александров». По бул.«Захари Стоянов» трасето ще достига до ж.к. «Меден Рудник», за да обхване и този квартал. Общата дължина на BRT маршрута е около 15 километра. Системата включва въвеждане на приоритетни и отделни автобусни ленти и приоритетна за автобусите светофарна уредба. 

Въвежда се електронна билетна система, която позволява на пътниците да използват различни автобусни линии с един електронен билет и комбиниране с други услуги в транспортния сектор в бъдеще.

Определените места за продажба и зареждане са: Транспортна къща, Автогара Юг, терминал Меден Рудник, автогара Запад. Машини за продажба на билети и карти се предвиждат на 7 ключови места по градската транспортна схема: Централна автобусна спирка, МБАЛ – Бургас, автогара Юг, терминал Меден Рудник, Автобусна станция „Изгрев”; Автостанция „Славейков“. Презареждането на електронните карти може да става и чрез web приложение.

Приетият в тази връзка проект на нова тарифна политика включва следните промени в цените:

1.     За градски линии на обществения транспорт:

-       Еднократно пътуване с едно превозно средство:

Базова цена - 1,00лв.

В електронна карта – 0,95лв.

Билет, закупен от водача – 1,50лв.

Билет закупен от водача в часови интервал 0:00 до 04:30 часа – 2,00лв.

-       Пътуване за определено време с повече от едно превозно средство:

В електронна карта – 1,00лв.

Закупен от водача – 2,00лв.

Едно пътуване с времеви билет – отчитат се 45 мин. от валидиране на превозен документ в едно превозно средство до валидиране на същия превозен документ в друго (или последното в пътуването) превозно средство.

-       Базова цена за абонаментна карта за цялата градска транспортна схема за 1 месец – 70,00 лв.

Лимит за правоимащи граждани, определени с решение на Общинския съвет – 50 броя времеви пътувания.

Лимит за правоимащи ученици и студенти редовно обучение, определени с решение на Общинския съвет – 90 броя времеви пътувания.

2.     За междуселищните линии на обществения транспорт:

Еднократно пътуване по направления – тарифна ставка 0,132лв./км.

Абонаментни карти по направления – тарифна ставка 0,077лв./км. при 50 броя пътувания

Цената на билет за нередовен пътник ще бъде 20,00 лв., а промените следва да влязат в сила от 1 юни 2016г.