Колко е важна Луната за живота на Земята

alt

Луната е постоянен спътник на Земята отпреди появата на вида ни. До относително скоро знаехме малко за истинската и същност. Учените смятат, че нашият единствен естествен спътник е причината Земята да е такава, каквато я познаваме. Най-популярната теория за раждането на Луната приписва съществуването и на гигантски сблъсък със Земята. Според тази теория това се е случило преди около 4,5 милиарда години, когато планетата Теа се ударила в младата

и все още неоформена Земя. Сблъсъкът довел до откъсването на милиарди парчета скали, които с течение на времето привлечени от гравитацията на нашата планета образували нагорещена до червено топка от материя. След което за кратко време тя се охладила и се превърнала в нашата Луна. Животът на Земята съществува благодарение на нашият естествен спътник. Учените смятат, че тя е изиграла важна роля в еволюцията. Първите половин милиарда години път на Луната от Земята били бурни. През следващите милиард години Луната продължила да „бяга“ от планетата ни. Пътешествието и променило лицето на Земята до неузнаваемост. Мощната и гравитация предизвиквала приливи високи по хиляди метри. Те създали условия за формирането на сложни химически съединения. Луната спомогнала за възникането на живота на Земята. 3 милиарда години по-късно тя продължила да се отдалечава, но гравитацията и все още била силна, за да променя планетата ни радикално. Тогава на Земята вече имало вода и океани, а Луната забъркавала сместта. Когато тя минава над океаните, гравитацията и предивиква приливи. Тогава те били с хиляди метри височина. Те прибирали в океаните минерали от сушата. Различни комбинации от минерали се образували и разпадали и  подходящата комбинация прерастнала в живот. Според учените Луната се отдалечава от Земята с около 4 см. годишно. Те  смятат, че тя е отговорна за наклона на остта на Земята, поради което имаме 4 сезона. Без Луната, като  стабилизатор, наклона на  остта на нашата планета ще варира. Това ще блокира разпространението на слънчевата светлина по Земята и ще наруши климатичните системи. Луната ни пази от тези беди. Въпросът е до кога? Ако Луната продължи да се отдалечава от Земята, гравитацията ще продължи да намалява. И в даден момент просто ще ни напусне.