Разговор с Димитринка Колева, Център за временно настаняване- Бургас

2017.01.25_ HOSPIS.MP3