Обявена за обществено обсъждане е процедура по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 75 000 000 евро (146 687 250  лева). 

Download