Обявена е процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обявява процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Конкретни бенефициенти по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух – Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община.

Download