Стартова помощ за развитието на малки стопанства

altПрез втората половина на месец юни ще стартира прием по очакваната с голям интерес подмярка 6,3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства"; Общините могат да кандидатстват за ДДС по програмата  за морско дело и рибарство;

Комитета за наблюдение на Оперативна програма околна среда прие промени с които се разширява обхвата на приоритетни оси "Отпадъци" и "Подобряване качеството на атмосферния въздух"; Одобрен е план за оценка на програмата за Морско дело и рибарство.

Download