МРРБ и МБВР подготвят съвместно новата ОПРР

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие ще си сътрудничат в подготовката на новата оперативна програма за развитие на регионите:

Download