Приемат предложения по процедура „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството..."

altУправляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 и Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите“.

Download