Обявена е процедура чрез директно предоставяне на БФП за общински програми за подобряване качеството на атмосферния въздух

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“

Download