ДФЗ ще финансира над 880 проекта по подмярка "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР

Държавен Фонд Земеделие приключи обработката и ще финансира 880 проекта, подадени при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г.

Download