Акценти в предаването „Европа“ на 30 септември

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020г. обяви за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Вицепремиерът Томислав Дончев смята, че основната задача на управляващите е да максимизират ефекта от всяка инвестиция, която е извършена с европейски средства.

Активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три години могат да участват в тазгодишното издание на конкурса „Иновативно предприятие на годината“.

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева се срещна с френския си колега Дидие Гийом в рамките на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие в град Хелзинки.

Отправена е покана за избор на юридически организации с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в тематична работна група за разработването на НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2021-2027 г.

Download