По три оперативни програми са усвоени 75% от общия бюджет за периода 2007-2013 г.

До края на 2014 г. по оперативните програми, програмата за развитие на селските райони и тази за развитие на сектор рибарство са инвестирани средства в размер на 75% от общия бюджет за периода 2007 - 2013 г.

 

Download