Стартира Националната програма за саниране на жилищни сгради със 100% държавно финансиране

От началото на 2015г. стартира Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която ще се финансира на 100% от държавата.

 

Download