Оповестиха регистъра за заявки по проект "Нова възможност за младежка заетост"

Агенция по заетостта публикува регистър на одобрените и неодобрените заявки по проект "Нова възможност за младежка заетост":

 

Download