Стартира процедура за безвъзмездно финансиране за подобряване на производството в МСП

Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия":

Download