Нови възможности за младежка заетост

Информация за безработните лица, желаещи да участват в Проект "Нова възможност за младежка заетост":

Download